Smoke Solutions onderdeel van Habitat Solutions

Uw rookruimte professioneel inrichten

Rookruimte / Rookwet, rookbeleid en advies / Rookverbod en rookwet


Rookverbod en rookwet

In Nederland is het roken op de werkplek, later uitgebreid naar de Horeca, sinds 2004 verboden. Wilt u de complete rookwet inzien klik dan hier. Op de werkplek, openbare gebouwen en ruimtes zoals concertzalen, luchthavens en ziekenhuizen geldt een rookverbod.


Rookverbod horeca: rookvrije horeca

In de horeca geldt een rookverbod waarbij de ontheffing voor roken in kleine cafe's zonder personeel is komen te vervallen. Het rookverbod in de horeca geldt niet voor buitenterrassen. Op buitenterassen mag wel worden gerookt mits het terras aan tenminste één zijde compleet open is. Cruciaal in de wetgeving is dat de horeca rookvrij moet zijn en er dus binnen in de horeca gelegenheid geen hinder mag ontstaan als gevolg van het buiten roken. Om deze reden adviseren wij buitenasbakken zover mogelijk bij de entree verwijderd te houden om betreden door mensen met rook verzadigde longen te voorkomen. Bij roken in de horeca en daarmee dus overtreding van de rookwet in de horeca volgt een eenmalige waarschuwing. Wordt de rookwet wederom overtreden dan volgt een boete van 600,- euro voor elke overtreding van het horeca rookverbod!


Rookverbod werkplek

Elke werknemer in Nederland heeft recht op een rookvrije werkplek. Op het werk mag volgens de rookwet uitsluitend worden gerookt in aparte rookruimten zoals een rookcabine of rookkamer. Rookcabines en rookruimten moeten afsluitbaar zijn en buiten de rookruimte mag geen hinder van de tabaksrook zijn. De werkgever kan in een rookcabine of rookruimte voorzien echter hij is hiertoe niet verplicht. Het is dus volkomen wettelijk om rokers buiten te laten roken.


Als een werkgever besluit wel een rookruimte in te richten (wat in veel gevallen voordeliger is dan mensen buiten te laten roken) dan zijn hier diverse regels aan verbonden conform het rookverbod. Deze speciale ruimten moeten als rookruimte zijn aangeduid. Buiten deze rookruimten mag er geen hinder of overlast zijn van het roken. Er zijn vanuit de tabaksregelgeving geen eisen aan de afmeting, inrichting of luchtverversing van de rookruimte. Wel wordt geadviseerd om aandacht te besteden aan luchtverversing in een rookruimte om het klimaat binnen in de rookruimte acceptabel te houden en hinder en overlast buiten de rookruimte te voorkomen. Een werknemer mag vanwege zijn wettelijk recht op bescherming tegen tabaksrook, niet gedwongen worden om een rookruimte te betreden (Besluit Uitvoering, art. 2 lid 2). Bedrijfsvoertuigen zijn ook werkplekken waarin dus niet gerookt mag worden tenzij er slechts één en dezelfde berijder is voor het bedrijfsvoertuig.  


De regelgeving ter bescherming van niet-rokers tegen blootstelling aan tabaksrook beperkt zich tot afgesloten ruimten. Het rookverbod geldt niet in de open lucht. Buiten mag dus gerookt worden, ook op een (buiten)terras.


Controle en naleving rookverbod

Met het oog op een goede naleving van de Tabakswet kan de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) u als werkgever bestuurlijke boetes opleggen als u wettelijke bepalingen overtreedt. Houd u wel rekening dat elke inspecteur zijn eigen interpretatie van de rookwet regels heeft. Als u een waarschuwing krijgt van de VWA, vraag dan altijd om een schriftelijke rapportage voordat u eventueel maatregelen neemt. De inspecteur is dan gedwongen om zijn bepalingen met de letter van de rookwet te ondersteunen. Dit voorkomt dat u onnodig hoge kosten maakt als een inspecteur de regels onjuist toepast.


Rookcabine plaatsen om te voldoen aan rookwet

Met een rookcabine voldoet u aan de eisen in de rookwet en bespaart u tevens aanzienlijk op uw rookkosten. In de wetenschap dat de gemiddelde rooktijd zo'n 10 tot 15 of wel meer minuten bedraagt, de wetenschap dat een sigaret na zo'n 5 minuten op is en de wetenschap dat een roker gemiddeld zo'n 5 tot 6 sigaretten op het werk nuttigt, is het al snel rendabel een rookcabine op de werkplek te plaatsen omdat daarmee de rooktijden worden gereduceerd, de rookfrequentie daalt en de roker bereikbaar is voor collegae en klanten.