Smoke Solutions onderdeel van Habitat Solutions

Uw rookruimte professioneel inrichten

Rookruimte / Rookwet, rookbeleid en advies / Roken op het werk: de cijfers


Roken op het werk: de cijfers

Cijfers van het Trimbos Instituut tonen aan dat, hoewel het aantal rokers sinds de jaren zestig sterk is afgenomen, nog steeds bijna een kwart van de Nederlanders rookt. Dat betekent dat een groot deel van uw medewerkers en klanten rookt. Heeft u al een passende oplossing?


Roken: de cijfers op een rij

 • Gemiddeld 23% van de Nederlanders ouder dan 12 jaar rookt wel eens, 18% rookt dagelijks.
 • Het percentage rokers ligt hoger bij mannen dan bij vrouwen. Van de mannen rookt ruim 26% af en toe en 20% rookt dagelijks.
 • In de leeftijdscategorie van 20 tot 30 jaar wordt het meest gerookt. 34% van de Nederlanders in deze leeftijdscategorie rookt.
 • In 2013 rookte totaal ongeveer 3,4 miljoen Nederlanders van 12 jaar en ouder.
 • Gemiddeld steekt een roker 9,4 sigaretten per dag op. Dit loopt op tot bijna 12 sigaretten per dag in de leeftijdscategorie 50 tot 55 jaar.
 • Het percentage rokers en het aantal sigaretten dat per dag gerookt wordt ligt hoger onder lager opgeleiden. 
Cijfers over roken

Percentage rokers 2012, bron RIVM

Bronnen: rokeninfo.nl, cijfers 2013; cbs leefstijl onderzoek juli 2014; RIVM


Roken en ziektes

Roken wordt in verband gebracht met hart- en vaatziekten, longziekten en kanker aan longen, slokdarm, strottenhoofd en mondholte. In 2012 kon 90 procent van de sterfte door longkanker bij mannen en 78 procent van de sterfte door longkanker bij vrouwen worden toegewezen aan roken. Ook passief roken kan diverse ziekten veroorzaken.

 • Mensen die zelf niet roken, maar regelmatig meeroken, hebben een verhoogde kans op longkanker. Bij passief rokende vrouwen is een verhoogd risico gevonden van twintig procent en bij passief rokende mannen van dertig procent.
 • Naast longkanker verhoogt meeroken het risico op andere ziekten van de ademhalingswegen zoals astma en bronchitis. Ook verhoogt meeroken het risico op hart- en vaatziekten en op hersenbloedingen. De kans op een acuut hartinfarct neemt met vijftien procent toe door meer dan één uur per week passief te roken.
 • Verder blijkt uit internationaal onderzoek dat in regio's waar een rookverbod wordt ingesteld in de publieke ruimten, al na één jaar het aantal acute hartinfarcten door passief roken met zeventien procent is afgenomen.


Roken en sterfte

Roken is in Nederland de belangrijkste oorzaak van voortijdige sterfte.

 • Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 19 000 mensen van twintig jaar en ouder aan de directe gevolgen van roken.
 • De werkelijke sterfte die gerelateerd is aan roken ligt hoger, omdat het effect van passief roken nog niet is meegerekend. De jaarlijkse sterfte door meeroken wordt geschat op enkele duizenden gevallen door hartaandoeningen, enkele honderden gevallen door longkanker en een tiental gevallen van wiegendood.
 • Wereldwijd is naar schatting één op de honderd sterfgevallen het gevolg van passief meeroken. Jaarlijks sterven er in totaal naar schatting 600 000 niet-rokers aan de gevolgen van passief roken. De sterfte ontstaat vooral door hartziekten, luchtweginfecties, astma en longkanker.


Relevante websites over roken

CBS - meer cijfers over roken

Rokeninfo.nl - informatieve site van het Trimbos Instituut over roken, gevolgen van roken en informatie over stoppen met roken

Nationaal Kompas volksgezondheid - site van het RIVM over roken

Tobaccobody - illustratieve site over de effecten van roken op de gezondheid.