Smoke Solutions onderdeel van Habitat Solutions

Uw rookruimte professioneel inrichten

Rookruimte / Rookwet, rookbeleid en advies / Advies en consultancy voor rookruimte


Advies & Consultancy: een rookvoorziening die voldoet aan de rookwet

Smoke Solutions is door haar jarenlange ervaring de specialist op het gebied van het inrichten en beoordelen van rookvoorzieningen. Naast de verkoop en verhuur van rookcabinesrook luchtreinigers en rookafvoersystemen bieden wij tevens vrijblijvend en onafhankelijk advies. Wij komen regelmatig rookoplossingen bij bedrijven tegen die niet goed werken of die onnodig duur zijn. Voor een aantrekkelijk tarief kunnen wij u veel ellende besparen en weet u zeker dat uw rookruimte goed werkt en voldoet aan de rookwet.


Uw rookruimte, onze expertise

Wat is onze toegevoegde waarde als expert? 

  • Wij informeren u welke wettelijke eisen er aan een rookruimte worden gesteld, 
  • Wij helpen u bij of maken voor u een functioneel ontwerp van uw rookvoorziening inclusief de diverse rookafvoer technieken, 
  • Wij stellen op basis van uw specifieke situatie en indien gewenst samen met u een budget op, 
  • Wij doen onderzoek naar uw bestaande rookvoorziening indien deze niet voldoet of overlast geeft en adviseren u wat te doen om de overlast te voorkomen c.q. de functionaliteit van de ruimte of rookcabine te verbeteren.
  • Heeft u een waarschuwing of boete gekregen van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit? Vraag dan altijd om een rapport met onderbouwing. De wetgeving is niet overal even duidelijk en laat ruimte voor interpretatie van de controleur. U kunt het rapport aan ons voorleggen voor een second opinion. Wij kunnen onjuiste argumentatie weerleggen en u adviseren welke maatregelen u moet treffen als de de bezwaren van de inspecteur wel gegrond blijken te zijn.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden waar onze expertise van pas kan komen voor u. Wij denken graag met u mee bij het realiseren van een betrouwbare, goed functionerende rookvoorziening. In alle fasen kunt u bij ons terecht voor advies, van ontwerpen en budgetteren tot het inrichten, installeren, beoordelen, toetsen en verbeteren van uw rookvoorziening. Ook kunnen wij u helpen om de juiste argumentatie samen te stellen als u goedkeuring moet krijgen voor uw plannen van bestuur, directie of management. 


Let op: Onze expertise is gericht op rookoplossingen voor binnen. Als u op zoek bent naar een rookoplossing voor buiten, dan verwijzen wij u graag naar onze rookcabine voor buiten, onze asbakken en onze buiten afvalbakken. Aan rookruimten buiten zijn geen bijzondere eisen verbonden vanuit de wet en u bent buiten ook niet verplicht een rookafvoer te verzorgen. Voor buiten heeft u onze expertise dus niet nodig. Veel werkgevers kiezen voor een buitenoplossing vanwege gemak en omdat ze denken dat ze hier voordeliger mee uit zijn. Met een rookruimte binnen kunt u als werkgever echter aanzienlijk besparen op de kosten voor het roken. Met een rookruimte binnen zijn rookpauzes aanzienlijk korter en houdt u meer zicht op uw rokers. Wij reken het graag voor u uit. 


Onze werkwijze

Onze werkwijze is grotendeels hetzelfde, of u nu advies wilt voor een nieuw te realiseren rookruimte of een bestaande rookruimte. Wij maken een afspraak bij u op locatie, bezichtigen de voorziene of bestaande rookruimte en stellen samen met u een pakket van eisen op waaraan uw rookoplossing dient te voldoen. Op basis van dit pakket van eisen zetten wij de diverse voor u geschikte rookoplossingen op een rij. Op basis van de (on)mogelijkheden op locatie stellen wij een functioneel ontwerp op waarbij wij u de garantie geven dat er nooit overlast buiten de rookruimte kan ontstaan in geval u de rookruimte bouwt zoals door ons geadviseerd. 

Wij hebben vrijwel alle rookruimte oplossingen in huis en kunnen u op basis van het ontwerp vervolgens een vrijblijvende offerte doen toekomen voor de aangeboden rookoplossing. U bent uiteraard vrij om met het functionele ontwerp in de hand de markt op te gaan om andere partijen te vergelijken voor het leveren en bouwen van uw rookvoorziening.

Beoordeling bestaande rookvoorziening

Met regelmaat worden wij benaderd met de vraag wat men moet doen om een niet goed functionerende of overlast bezorgende rookruimte goed werkend te krijgen. Om de werking van een rookruimte te beoordelen is het zaak het functionele ontwerp tegen het licht te houden en de situatie op locatie te beoordelen. Wij kunnen tevens fijnstofmetingen uitvoeren om de fijnstofbelasting in en buiten de rookruimte te beoordelen en zo zichtbaar te maken wat u of de inspecteur van de VWA ruikt.


De kosten voor advies & consultancy

De advieskosten bedragen 125,- euro per adviesuur, exclusief voorrijkosten van 75,- euro per reisuur. Wij brengen altijd minimaal één adviesuur in rekening. Na het eerste adviesuur belasten wij u per half uur. Dit tarief is overigens inclusief een eventuele fijn stofmeting op locatie. Voeren wij een fijn stofmeting uit en wenst u hiervan een officiële rapportage dan verzorgen wij deze voor een vast tarief van 125,- euro inclusief conclusies en advies. Onze ervaring leert dat wij voor het opstellen van een functioneel ontwerp of het beoordelen van een bestaande rookruimte onder normale omstandigheden niet meer dan een uur nodig hebben. 

Vraag advies aan over rookruimte, rookbeleid, rookwet

Als u na het adviestraject de geadviseerde rookruimte oplossing bij ons aanschaft (en desgewenst laat installeren), dan ontvangt u, afhankelijk van het type rookafvoer installatie dat u aanschaft, tot 100% korting op bovengenoemde advieskosten met uitzondering van de tijdens de adviesfase gemaakte reiskosten. 


Een aantal voorbeelden

Casus 1: u heeft een rookruimte die overlast bezorgt en wilt onderzoeken hoe de overlast ontstaat

Om te beoordelen waardoor de rookoverlast ontstaat is het belangrijk op locatie tijdens gebruik van de rookruimte fijn stofmetingen rond, in en aan de luchtuitlaat van de rookcabine uit te voeren terwijl deze wordt gebruikt. De kosten van een dergelijk onderzoek bedragen +/- 250,- euro exclusief reiskosten.

Casus 2: u wenst een bestaand kantoor om te bouwen tot rookruimte en wenst hiervoor een goed ontwerp 

Het is belangrijk een ontwerp te maken waarmee er buiten de rookruimte geen rookoverlast kan ontstaan. Een functioneel ontwerp kunnen wij vaak binnen een uur maken. De kosten voor een functioneel ontwerp bedragen in dat geval slechts 125,- euro exclusief reiskosten. Na het advies besluit u een rookafzuiging bij ons aan te schaffen waardoor u de totale advieskosten tot 100% krijgt gecrediteerd afhankelijk van het type installatie dat u aanschaft.